Notice: Use of undefined constant HTTP_USER_AGENT - assumed 'HTTP_USER_AGENT' in /home/bahmanivf/domains/bahmanivf.com/public_html/index.php on line 1
 بهمن – انتقال بلاستوسیت

انتقال بلاستوسیت

انتقال بلاستوسیت
بلاستوسیت جنینی است که بعد از لقاح، مدت 6-5 روز رشد کرده است. برای رسیدن به مرحله بلاستوسیت، جنین درون انکوباتور (Incubator) در بخش جنین شناسی کشت داده می‌شود. پس از طی این زمان و رشد مناسب جنین‌ها، یک یا دو عدد از با کیفیت‌ترین جنین‌ها در مرحله بلاستوسیت برای انتقال به درون رحم زن انتخاب می‌شوند. انجام موفقیت‌آمیز بارداری مستلزم اتصال بلاستوسیت به دیواره رحم می‌باشد. از آنجا که قدرت اتصال بلاستوسیست به جداره رحم در مقایسه با مراحل تکاملی قبلی جنین بسیار بیشتر است لذا توصیه می‌گردد که تعداد جنین‌های انتقالی در مرحله بلاستوسیست کاهش یابد به گونه‌ای که امروزه در اکثر کشورهای دنیا تنها یک بلاستوسیست در هر سیکل درمانی منتقل می‌گردد.
انتقال بلاستوسیت

انتقال بلاستوسیت چگونه انجام می‌شود؟

فرآیند انتقال بلاستوسیت همانند انتقال جنین در مرحله مورولا به رحم است با این تفاوت که اتصال جنین به جداره رحم بعد از 3-2 روز انجام می‌شود زیرا بلاستوسیت 6-5 روز قبل از انتقال، مراحل تکاملی خود را در بخش جنین شناسی درون انکوباتور طی نموده است.

 

انتقال بلاستوسیت
انتقال بلاستوسیت

 

بلاستوسیت

افراد کاندید انتقال بلاستوسیت

در بخش جنین شناسی، تمام جنین‌ها به مرحله تکاملی بلاستوسیت نمی‌رسند. رشد جنین‌ها ممکن است در مراحل مختلف2، 4 و یا 8 سلولی (طی روزهای مختلف تکاملی) متوقف شده و لذا جنین‌ها به مرحله بلاستوسیست نمی‌رسند. اصولاً انتخاب افراد برای انتقال جنین در مرحله بلاستوسیست با نظر متخصص جنین شناس و بر اساس تعداد و کیفیت جنین‌ها در روز 3-2 تکاملی آن‌ها انجام می‌شود لذا ممکن است برای زوجی که خواستار انتقال بلاستوسیست می‌باشند به دلیل کیفیت یا تعداد کم، جنین در روز 3-2 به رحم منتقل شود زیرا با توجه به شرایط مساعدتر رحم برای کشت جنین بسیاری از جنین‌هایی که رشد آن‌ها در خارج رحم متوقف می‌شود در داخل رحم مراحل تکاملی خود را طی نموده و به بارداری موفق و زایمان نوزاد سالم ختم می‌گردد.

Popular School Essay Ghostwriters For Hire For School 英语 文章 Click Home | What Are Binary Options? binäre optionen best site
Self Employed Payday Loans No Credit Check Canada go credit visit the following site