Notice: Use of undefined constant HTTP_USER_AGENT - assumed 'HTTP_USER_AGENT' in /home/bahmanivf/domains/bahmanivf.com/public_html/index.php on line 1
 بهمن – پولیپکتومی

پولیپکتومی

polypectomy
حدود 10 درصد از زنان، پولیپ‌های رحمی دارند. پولیپ ضایعه‌ای است که در آستر درونی حفره رحمی به وجود می‌آید. پولیپ می‌تواند باعث ایجاد التهاب در درون حفره رحمی شده و احتمال بارداری را کاهش دهد. تعداد پولیپ‌ها ممکن است یک یا چند تا باشد و اندازه آن‌ها می‌تواند بین چند میلیمتر تا چند سانتیمتر تغییر کند. دلیل ایجاد پولیپ‌های رحمی نامشخص است اما به نظر می‌رسد که این نوع پولیپ‌ها در پاسخ به هورمون استروژن ایجاد می‌شوند. بیشتر اوقات پولیپ‌ها بدون هیچ نشانه‌ای بروز می‌کنند اما خانم‌هایی که خونریزی شدید ماهانه یا لکه‌بینی بین عادت‌های ماهانه و یا خونریزی ماهانه غیر منظم دارند ممکن است پولیپ داشته باشند.
Polypectomy
درمان پولیپ‌های رحمی با روش هیستروسکوپیک پولیپکتومی

برداشتن پولیپ‌ها می‌تواند با استفاده از جراحی و به کمک هیستروسکوپ انجام شود. هیستروسکوپی روش جراحی سریع و کم خطری است که در اتاق عمل و با تزریق داخل وریدی مسکن انجام می‌شود. طی هیستروسکوپی، یک دوربین مخصوص به درون حفره رحم وارد می‌شود که به آن ابزارهای جراحی متصل شده است تا پزشک بتواند با استفاده از این ابزارها، پولیپ‌های رحمی را بردارد. بسیاری از پولیپ‌های آستر رحم خوش‌خیم هستند، اگر چه برخی از آن‌ها پیش‌سرطانی می‌باشند. پولیپ‌های پیش سرطانی کمتر از 1 درصد از پولیپ‌های رحمی را تشکیل می‌دهند. نشان داده شده است که هنگام انجام لقاح مصنوعی (IVF)، وجود پولیپ‌های آستر رحم احتمال بارداری را کاهش می‌دهند. همچنین این پولیپ‌ها در برخی موارد باعث از دست دادن بارداری می‌شوند. پزشک پیش از انجام لقاح مصنوعی، حفره رحم را توسط هیستروسکوپی ارزیابی می‌کند. بیشتر پولیپ‌های رحمی می‌تواند با استفاده از این روش شناسایی و برداشته شوند.

Polypectomy

 

Popular School Essay Ghostwriters For Hire For School 英语 文章 Click Home | What Are Binary Options? binäre optionen best site
Self Employed Payday Loans No Credit Check Canada go credit visit the following site